You are currently viewing NVN verandert standpunt over stamceltherapie in MS

NVN verandert standpunt over stamceltherapie in MS

De voorbije maanden was er in Nederland veel debat omtrent de positie van autologe stamceltherapie binnen de behandeling van MS. De acties van patiëntenverenigingen en uitkomst van een ECTRIMS focused workshop over het topic zorgden ervoor dat de Nederlandse Vereniging van Neurologie (NVN) haar standpunt over dit topic wijzigde. De NVN is nu van mening dat er wel degelijk een rol is voor stamceltherapie voor een goed geselecteerde groep van personen met MS, in het bijzonder personen die niet reageren op de traditionele 2de-lijns ziektemodulerende therapieën, jonger zijn, een kortere ziekteduur en beperkte handicap hebben. Wij zijn als MS centrum ontzettend blij met dit standpunt gezien het een essentiële stap is om stamceltransplantatie vergoed te krijgen door de zorgverzekeraars in Nederland. We hopen dat het dossier hiermee in een stroomversnelling komt en dat we in de nabije toekomst stamceltherapie kunnen aanbieden in ons centrum.

Als ErasMS zien we stamceltherapie als een derdelijns therapie in de behandeling van MS. Het is een van de meest ingrijpende therapieën om het ontregelde immuunsysteem in MS te herprogrammeren waarbij het goede effect op ontstekingsactiviteit moet worden afgewogen tegen het risico op post-transplant infecties en overlijden, onvruchtbaarheid, tijdelijke toename van hersenvolumeverlies en andere neveneffecten. Het grootste voordeel kan daarom verwacht worden bij personen waar nog actieve ontsteking is op de hersenscan of klinische opflakkeringen ondanks adequate behandeling met een tweedelijns therapie. Het is onvoldoende duidelijk of stamceltherapie voordelen biedt voor mensen met MS die ook stabiel zijn op tweedelijns therapieen. In personen met progressieve MS waarbij er geleidelijke toename is van klachten zonder duidelijke opflakkeringen of nieuwe afwijkingen op scan denken we niet dat er een rol is weggelegd voor stamceltherapie.

https://multiple-sclerosis-research.org/2022/06/project-hindsight-dutch-ahsct-awakening/
https://multiple-sclerosis-research.org/2022/03/ahsct-in-pwms-not-all-squares-are-red/