Praktisch

Hieronder vindt u een overzicht van hoe u in ons centrum terecht kan voor zorg.

Primaire verwijzingen

Mensen uit de regio Rotterdam met verdenking op MS of andere ontstekingsziekten van het centrale zenuwstelsel kunnen door de huisarts rechtstreeks naar ons centrum verwezen worden. Indien u niet in de regio woont en nog niet elders bent gezien door een neuroloog kunt u ook direct worden verwezen.

Tweede meningen

Soms zijn er onduidelijkheden of twijfels bij een behandelaar of patiënt over diagnose of beste behandeling. In deze gevallen kan het nuttig zijn een andere arts om een tweede mening te vragen, dat kan in het Erasmus MC. U zult in dit geval op onze polikliniek uitgenodigd worden, en door een neuroloog in opleiding of MS neuroloog gezien worden. Deze zal de vraag van de verwijzend arts met U bespreken, zo nodig nog extra onderzoek doen, en U vervolgens met advies naar de verwijzend neuroloog terugverwijzen. Om onze rol in het geven van tweede meningen te kunnen blijven vervullen, kunnen we niet de behandeling van patiënten overnemen.

Soms is het mogelijk tijdens een eerste bezoek een goed advies te geven, maar vaker zullen wij met meerdere neurologen en zorgverleners over U willen overleggen. Het kan zijn dat U na een eerste intake voor een uitslag gesprek uitgenodigd wordt.

Wij werken intensief samen met de omliggende ziekenhuizen in Zuid Holland, en hebben regelmatig video-overleggen om patiënten met elkaar te bespreken. Ook bespreken we meerdere keren per jaar patiënten met ziekenhuizen in Zeeland, Zuid-Holland en West-Brabant. Zo kunnen we van elkaar leren en meedenken met collega neurologen uit andere centra zonder dat hier altijd een verwijzing voor nodig is.

Overname behandeling

Zoals hierboven beschreven worden patiënten na afronding van de second opinion altijd terugverwezen naar hun eigen behandelaar. Indien u reeds elders onder behandeling bent en de behandeling wilt laten overnemen in het Erasmus MC vragen we hiervoor altijd uw behandelend neuroloog de verwijzing te doen. Patiënten buiten de regio worden niet automatisch overgenomen voor behandeling tenzij hier een specifieke indicatie voor is.

Wachtlijsten

Het liefst helpen wij u zo snel mogelijk. Helaas hebben we zoals alle andere specialistische afdelingen een wachtlijst. Hierbij schatten we op basis van verwijsreden in wie er als eerst gezien moet worden. Mochten er problemen of vragen rondom uw klachten zijn, dan bespreekt u deze met uw eigen verwijzend behandelaar totdat u door ons beoordeeld wordt.

Patiënten zorg

Op de polikliniek wordt u gezien door een neuroloog in opleiding, een MS neuroloog of een physician assistant (PA). Neurologen in opleiding zijn afgestudeerde artsen met werkervaring, die een vervolgopleiding tot neuroloog volgen. De neurologen in opleiding en PA bespreken alle patiënten met een MS neuroloog.

Wij willen graag goede en veilige zorg leveren, en geven patiënten zoveel mogelijk zelf de regie. Dit betekent dat we zo min mogelijk standaard poliklinische controleafspraken plannen, maar er vooral voor patiënten willen zijn als deze ons nodig hebben met problemen of praktische vragen. Hierbij werken we als zorgverlener en patiënt samen om veilige en doelmatige zorg te kunnen leveren.

Acute vragen

Soms komt het voor dat er dringende vragen zijn die u met uw behandelaar wilt bespreken (sommige nieuwe klachten of bijwerkingen van medicatie).

  • Bij spoedeisende zorg dient u contact op te nemen met 1-1-2.
  • Indien niet direct acuut maar wel dringend is het vaak het beste eerst contact op te nemen met uw huisarts (tenzij anders met u besproken), deze kan inschatten of het probleem gerelateerd is aan uw neurologische ziekte en of u direct gezien moet worden of niet of overleggen met de behandeld of dienstdoende neuroloog.
  • Voor overige zaken kunt u contact opnemen met de polikliniek neurologie of via de e-mail welke regelmatig wordt gezien door onze PA (zie contact).

Multidisciplinair overleg

We leveren zorg niet alleen en bespreken regelmatig patiënten binnen een multidisciplinair overleg (MDO).  In het Erasmus MC zijn verschillende MDO’s waarbij we betrokken zijn. Hierbij zijn (afhankelijk van het specifieke MDO) andere neurologen met een aandachtsgebied neuro-immunologie aanwezig,  neurologen met andere aandachtsgebieden, immunologen, longarts, cardiologen, oogarts, psychiaters en ziekenhuisapotheker aanwezig. Daarnaast werken we nauw samen met de revalidatie geneeskunde.

Medicijnen

De meeste medicijnen worden door apotheek-organisaties geleverd. Medicijnen die via infusen gegeven worden zult u op de dagbehandeling van het Erasmus MC ontvangen (zoals prednison kuren, alemtuzumab, natalizumab, ocrelizumab).