You are currently viewing Marie-José Melief 25 jaar werkzaam voor het Erasmus MC

Marie-José Melief 25 jaar werkzaam voor het Erasmus MC

Op 01-09-2022 vierden we dat onze analist Marie-José Melief 25 jaar werkzaam is bij het Erasmus MC.

Analisten zijn professionals met specifieke kennis en kunde op het gebied van laboratorium technieken. In laboratorium onderzoeksgroepen zijn zij onmisbaar om de zorgvuldige en veilige uitvoering van experimenten te waarborgen. Ook hebben zij een sleutelrol in het opleiden van onderzoekers in het laboratorium. Waar jonge onderzoekers vaak kortere aanstellingen bij een onderzoeksgroep hebben, zijn analisten vaak langere tijd aan onderzoeksgroepen verbonden.

In het geval van Marie-Jose is er sprake van een kwart eeuw ervaring in het Erasmus MC! We zijn blij dat we als MS centrum ErasMS op haar ervaring en kennis terug kunnen vallen. Dit hebben we dan ook met elkaar gevierd.

Marie-José Melief