You are currently viewing Bericht voor patiënten die behandeld worden bij MS centrum ErasMS over REGEN-COV

Bericht voor patiënten die behandeld worden bij MS centrum ErasMS over REGEN-COV

U wordt bij MS centrum ErasMS behandeld voor uw ontstekingsziekte van de hersenen met therapieen die het afweersysteem onderdrukken.

Sinds kort is de behandeling met monoklonale antistoffen tegen het coronavirus (REGEN-COV) door de EMA goed gekeurd voor behandeling van bepaalde patiënten met COVID-19  vroeg in het ziekteproces die buiten het ziekenhuis verblijven en geen zuurstof nodig hebben. Het doel van deze behandeling is om te voorkómen dat patiënten met COVID-19 ernstig ziek worden en in het ziekenhuis opgenomen moeten worden. Omdat het middel schaars en nieuw is, is het belangrijk dat we de indicaties die zijn opgesteld om in aanmerking te komen voor deze behandeling strikt aanhouden.

Deze indicatie criteria zijn gebaseerd op de risicofactoren die er zijn om ernstig ziek te worden wanneer sprake is van COVID-19. In de eerste plaats geldt dat de antistoffen die gevormd worden na vaccinatie in belangrijke mate voorkomen dat patiënten met COVID-19 ernstig ziek worden. Bij patiënten die een ernstige gestoorde afweer hebben kan een vaccinatie niet goed werkzaam zijn en daarmee kan het zijn dat er onvoldoende bescherming is tegen een ernstig beloop van COVID-19. Dit gaat met name om patiënten die behandeld worden met specifieke geneesmiddelen die het afweersysteem ernstig onderdrukken, zoals ocrelizumab, rituximab, ofatumumab, fingolimod, siponimod, ozanimod, of mycofenolzuur/ mycofenolaat mofetil. Wanneer deze patiënten ondanks vaccinatie toch COVID krijgen, kunnen we antistoffen meten en als deze inderdaad afwezig zijn, kunnen we een behandeling met REGEN-COV aanbieden. Daarnaast zijn er patiënten die met andere medicijnen behandeld worden, die het afweersysteem onderdrukken waarbij verwacht wordt dat de reactie op vaccinatie over het algemeen goed is, maar waarbij wel een verhoogd risico bestaat op een ernstig beloop van COVID-19 wanneer deze patiënten NIET gevaccineerd zijn. Wanneer deze patiënten niet gevaccineerd zijn,  is er namelijk geen/onvoldoende bescherming tegen ernstige ziekte en kan in bepaalde gevallen een behandeling met REGEN-COV worden aangeboden.

Indien u binnen ons centrum behandeld wordt met de bovengenoemde afweeronderdrukkende medicijnen, én een positieve corona test heeft, vragen we u telefonisch contact op te nemen met de polikliniek neurologie van het Erasmus MC in Rotterdam. Na beoordeling van uw gegevens kan het zijn dat u niet in aanmerking komt voor een behandeling. Indien u mogelijk wél in aanmerking komt, zult u  opgeroepen worden in het ziekenhuis voor een antistoftest Indien u geen antistoffen in het bloed tegen COVID-19 heeft, kunt u de REGEN-COV behandeling ontvangen middels een infuus in het ziekenhuis gevolgd door 1 uur observatie.

Let op:

  • Deze behandeling verandert niets aan ons dringende advies om de richtlijnen van de RIVM betreffende handhygiëne, mondmaskers, en afstand te blijven volgen. Ook blijft voor mensen met MS het advies zich te laten vaccineren tegen COVID-19.
  • Indien u ernstige klachten van de luchtwegen heeft en een positieve COVID-19 test, dient u contact op te nemen met uw huisarts voor beoordeling en triage voor acute U wordt binnen dit REGEN-COV behandelprogramma niet beoordeeld door een arts om in te schatten welke verdere medische zorg u nodig heeft.
  • REGEN-COV wordt niet aangeboden in geval van COVID-19 blootstelling zonder dat bij u de COVID-19 infectie middels een test bevestigd is, ook niet in geval van klachten. Bij COVID-19 positieve contacten dient u zich eerst te testen.
  • REGEN-COV wordt niet aangeboden indien u volledig gevaccineerd bent en niet één van de eerder genoemde specifieke geneesmiddelen behandeld wordt.
  • REGEN-COV wordt niet aangeboden indien u recent getest bent op COVID-19 antistoffen en deze in uw bloed aanwezig zijn.
  • De mogelijkheid voor deze behandeling is afhankelijk van de beschikbaarheid van medicatie, bedden en personeel om deze behandeling aan te bieden. Met de huidige drukte in de zorg vragen we om uw begrip als de behandeling niet aangeboden kan worden. Uitgifte van deze middelen wordt nationaal gecoördineerd door het RIVM.

Met dit beleid volgen we de werkafspraken in het Erasmus Medisch Centrum, en het advies van de MS Werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Houd onze website www.erasms.nl in de gaten voor nieuwe informatie die we met u willen delen. Deze zullen we in ons nieuws-katern weergeven.