You are currently viewing Preventie MS aan de horizon? Moderna lanceert vaccin tegen Epstein-Barr virus

Preventie MS aan de horizon? Moderna lanceert vaccin tegen Epstein-Barr virus

Epstein-Barr virus (EBV) veroorzaakt een van de meest frequente virale infecties in de wereld, namelijk klierkoorts. Dit is een klinisch syndroom dat vooral bij jongvolwassenen voorkomt waarbij er verschillende symptomen zijn zoals koorts, vermoeidheid, keelpijn en gezwollen klieren. Sommige personen zijn hierdoor meerdere weken of maanden afwezig van school of werk. Op 19-jarige leeftijd is reeds meer dan 80% van de volwassenen in aanraking gekomen met het virus. Na een infectie blijft het virus echter levenslang in het lichaam.

Chronische EBV-infecties zijn geassocieerd met een vier- tot tienvoudig hoger risico op het ontwikkelen van MS, alsook bepaalde andere auto-immuunziekten en kankers van het immuunsysteem. Een van de meest intrigerende observaties is dat alle mensen met MS ooit in contact zijn geweest met EBV. Uit grote bevolkingsstudies is verder gebleken dat de heel kleine groep mensen die nooit met EBV in contact zijn geweest nooit MS lijken te ontwikkelen.

Het Amerikaanse bedrijf Moderna heeft een mRNA vaccin ontwikkeld dat als doel heeft om EBV-geassocieerde klierkoorts te voorkomen, en mogelijk ook EBV-infectie. Ze zijn deze week gestart met een fase-1 studie om de veiligheid en eventuele neveneffecten van het vaccin te evalueren in 270 Amerikaanse patiënten. Een eerste patiënt werd op 5 januari 2022 geïncludeerd in de studie.

Indien uit deze en toekomstige fase 2/3 studies blijkt dat het mRNA vaccin EBV-infecties kan vermijden, ligt de weg open naar preventie van MS in ten minste een deel van onze jongvolwassenen.

Persbericht Moderna:

https://investors.modernatx.com/news/news-details/2022/Moderna-Announces-First-Participant-Dosed-in-Phase-1-Study-of-its-mRNA-Epstein-Barr-Virus-EBV-Vaccine/default.aspx

Photo by Ivan Diaz on Unsplash