Lopende studies volwassenen​

onderzoek_6d

Lopende studies volwassenen​

PROUD studie

PRedicting the OUtcome of a Demyelinating event

Sinds 2007 loopt in het Erasmus MC de multicenter PROUD-studie.

Het doel van deze studie is het identificeren van voorspellers van het ziektebeloop bij patiënten met een eerste aanval van MS. Patiënten kunnen worden geïncludeerd binnen 6 maanden na een eerste aanval van demyelinisatie en worden vervolgens vervolgd. Hierbij wordt het klinisch beloop gevolgd, deels door middel van vragenlijsten, worden de MRI’s vervolgd en wordt er bloed- en eventueel hersenvocht opgeslagen (wanneer het vanuit klinisch oogpunt noodzakelijk is dat het wordt afgenomen), eenmalig wordt een ontlastingsmonster gevraagd. Opvolging voor de studie wordt gecombineerd met de standaard poliklinische afspraak danwel telefonisch.

Voor vragen over de studie of eventuele deelname kunt u mailen naar: proudms@erasmusmc.nl

SPIN-P studie

Studie naar Predictieve factoren voor Inflammatie en Neurodegeneratie bij Primair progressieve MS

In 2020 is de multicenter SPIN-P studie van start gegaan. Het doel van deze studie is om te kijken naar factoren die mogelijk bijdragen aan het beloop van primair progressieve MS. In het bijzonder wordt gekeken hoe factoren die wijzen op ontsteking en factoren die wijzen op degeneratie (geleidelijk verlies van functie) zich tot elkaar verhouden binnen deze groep patiënten. Het klinisch beloop zal worden vervolgd, deels door middel van vragenlijsten. Ook zullen bevindingen van het aanvullend onderzoek (MRI gegevens, bloedonderzoek en eventueel hersenvochtonderzoek) worden meegenomen in het opvolgen van patiënten die deelnemen aan de studie. Het onderzoek wordt gecombineerd met de standaard klinische zorg danwel middels een poliklinische of telefonische afspraak.

Voor vragen over de studie of eventuele deelname kunt u mailen naar: spinp@erasmusmc.nl

Biobank bij MS

Biobank bij MS, neuromyelitis optica spectrum ziekte (NMOSD), MOG-geassocieerde ziekte (MOGAD) en varianten van ontstekingsziekten in centrale zenuwstelsel

Bij het merendeel van de patiënten die op de polikliniek komen met verdenking van een mogelijke ontstekingsziekte van het centrale zenuwstelsel zal worden gevraagd of er, indien er vanuit medische redenen een bloedafname of hersenvochtafname zal worden verricht, aanvullend bloed of hersenvocht mag worden afgenomen voor wetenschappelijk onderzoek.

Dit materiaal zal worden gebruikt om te zoeken naar mogelijke oorzaken of bijdragende factoren aan het ontstaan en beloop van MS, NMOSD of andere varianten van ontstekingsziekten van het centrale zenuwstelsel zoals recidiverende oogzenuw- of ruggenmergontsteking.

Voor vragen kunt u mailen naar msonderzoek@erasmusmc.nl of devic@erasmusmc.nl

Medicatie studies bij volwassenen

Vanuit het ErasMS nemen we deel aan verschillende medicatie studies bij volwassenen. Momenteel lopen er verschillende medicatie studies waarvoor actief geïncludeerd wordt of gaat worden voor patiënten met MS patiënten met NMOSD.

Als u hierover vragen heeft of eventueel interesse om deel te nemen kunt u contact opnemen via msonderzoek@erasmusmc.nl